Vytlačiť tútor stranu

Kontakty

Vydavateľ:

Media Svatava, spol. s r.o.  Živnostenská 2,   811 06 Bratislava 

Śéfredaktor:

Bohuslav Piatko pibohus@gmail.com )

Redakčná rada:

Štefan Markuš (CB Bratislava-Cukrová, predseda),
Bohuslav Piatko (CB Bratislava-Cukrová)
Rastislav Števko 
(CB Levice),
Tibor Máhrik (CB Žilina)

Dizajn a grafické spracovanie:

Martin Piatko

Webmaster:

Ivan Markuš   imaami2@icloud.com )

Kontakt:

Adresa redakcie (korešpondenčná adresa)
Dialóg, Sadová 28, 900 51 ZOHOR Previous page: Kto sme a čo robíme
Nasledujúca stránka: XII . ročník - rok 2019