Vytlačiť tútor stranu

News

okt 29, 2014

Vydavateľská činnosť - Media Svatava


Publikované: admin

ornaments_hore

        Na začiatku bol reprezentačný knižný projekt "Poklady Slovenska sprístupnené", vypracovaný pôvodne pre Slovenskú informačnú agentúru na prezentáciu Slovenska v zahraničí. Chceli sme vytvoriť kvalitné obrazové publikácie o našej krajine, jej histórii, kultúre a ľuďoch. Zmeny po voľbách v roku 1998 však priniesli zánik tejto štátnej propagačnej agentúry, a logo_mediasvatavaaby rovnaký osud nepostihol aj projekt, založili sme vydavateľstvo Media Svatava. Zaujali sme hneď prvou publikáciou: Slovensko – verš v básni Európa vtedy neznámeho fotografa Laca Struhára. Už pri jej tvorbe vznikol nápad ozvlášniť naše knihy a ponúknuť ich ako hodnotný dar. Tak vznikli knihy v drevených kazetách s hudobnými CD. V tomto prípade to bolo CD autentickej ľudovej hudby. Projekt sa stal Knihou roka v súťaži o Najkrajšie knihy roka, získla certifikát kvality Slovak Gold a stal sa aj laureátom Grand Prix Slovak Gold.


Rovnako úspešne sa presadila aj naša historická kniha XX storočí na Slovensku s hudobným CD Vývoj hudby na Slovensku.

Publikáciu Zrkadlenie/Reflections o osobnostiach slovenskej kultúry sme v luxusnom prevedení ozvláštnili CD-ROM-om celej knihy s úryvkami autentických rozhovorov, ktoré odzneli v rovnomennej ralácii Slovenského rozhlasu Zrkadlenie. Projekt získal certifikát kvality Slovak Gold.

Nasledovala publikácia o ľuďoch na Slovensku cez fotoobjektív Karola Kállay pod názvom Slováci. 

Tým sme uzavreli nášu štvordielnu, základnú edíciu o Slovensku. Stále nás však trápilo, že naše okolie nás nevníma v určitej historickej kontinuite a my sami akoby sme ho v tom podporovali mlčaním o našej histórii. Tak sa zrodila ďalšia, voľnejšia edícia, ktorú sme pracovne pomenovali Stopy kráľov na Slovensku. V nej sme chceli ukázať, že máme svoje dejiny tak, ako každý iný národ v Európe, mali sme svojich kráľov a cisárov, hlavné a korunovačné mesto, svoju kultúru. Dokumentovať to mali historické obrazy a veduty, ktoré sme kládli k fotografiám súčasnosti. Publikácie Bratislava, Stopy kráľov (hrady) a Kráľovské mestá dostali aj nové luxusnejšie drevené obaly, a v spolupráci s knihárskou dielňou Lidy Mlichovej zo Žiliny sme začali robiť aj ručne viazané knihy v koži, takže naša ponuka tej istej knhy je naozaj široká: samostatná kniha, kniha v drevenej kazete alebo obale s hudobným CD až po ručne viazené knihy v koži. Opäť sme získali aj ocenenia v súťaži Najkrajšie knihy roka a uznania prišli aj zo zahraničia. Vo svojich expozíciách naše knihy prezentovala tlačiareň Neografia Martin a získali sme za ne ocenenia na Medzinárodných knižných veľtrhoch v Alma Ate a v St.Peterburgu.

Liečivé vody a kúpele na Slovensku sú poslednou publikáciou tejto voľnje edície. Predstavuje registrované slovenské kúpele na Slovensku ako významné kultúrno-historické kúpeľnícke centrá. Hudobné CD je zostavené z hudby, ktorá sa hrávala v kúpeľných parkoch.

 

ornaments_by_ysr1


Previous page: Modules
Nasledujúca stránka: Menu Manager